Timeplan

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1

Mini
17.00 - 17.45
Sal 3
Junior
Junior I
17.00 - 17.55
Sal 2
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1

Mini
17.00 - 17.45
Sal 3
Junior
Junior I
17.00 - 17.55
Sal 2
Kids
Kids II
17.00 - 17.45
Sal 1
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Senior
19.00 - 20.40
Sal 1
Junior
Junior II
18.00 - 18.55
Sal 2
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Senior
19.00 - 20.40
Sal 1
Egentrening
18.00 - 18.55
Sal 2
Junior
Junior I og II
18.00 - 19.00
Sal 1
Senior
Egentrening
18.00 - 19.00
Sal 2

Mandag sal 1

Mandag sal 2

Onsdag sal 1

Onsdag sal 2

Torsdag sal 1

Torsdag sal 2

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Mini
17.00 - 17.45
Sal 3
Mini
17.00 - 17.45
Sal 3

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1
Kids
Kids II
17.00 - 17.45
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Torsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Junior
Junior I
17.00 - 17.55
Sal 2
Junior
Junior I
17.00 - 17.55
Sal 2
Junior
Junior II
18.00 - 18.55
Sal 2
Junior
Junior I og II
18.00 - 19.00
Sal 1

Mandag sal 2

Onsdag sal 2

Torsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Senior
Egentrening
18.00 - 19.00
Sal 2
Senior
19.00 - 20.40
Sal 1
Senior
19.00 - 20.40
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Torsdag sal 2

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Torsdag sal 1 Torsdag sal 2
Egentrening
18.00 - 18.55
Sal 2

Onsdag sal 2

No events available!

Mini: 4-5 år, alle belter
Kids: 6-8 år, alle belter
Kids 2: 6-8 år, fra grønn stripe
Junior 1: 9-12 år, under oransje belte
Junior 2: 9-12 år, fra oransje belte
Senior: Fra 13 år, alle belter

Trykk på klassenavnet for å lese mer om den.