Timeplan

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Senior
19.00 - 20.15
Sal 1

Egentrening
20.15 - 21.00
Sal 1
Junior
Junior I
18.00 - 18.50
Sal 2
Junior
Junior II
18.00 - 18.50
Egentreningsområde
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Senior
19.00 - 20.15
Sal 1

Egentrening
20.15 - 21.00
Sal 1
Junior
Junior I
18.00 - 18.50
Sal 2
Junior
Junior II
18.00 - 18.50
Egentreningsområde

Mandag sal 1

Mandag sal 2

Mandag egentreningsområde

Onsdag sal 1

Onsdag sal 2

Onsdag egentreningsområde

No event hours available!
Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1
Kids
17.00 - 17.45
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Junior
Junior I
18.00 - 18.50
Sal 2
Junior
Junior II
18.00 - 18.50
Egentreningsområde
Junior
Junior I
18.00 - 18.50
Sal 2
Junior
Junior II
18.00 - 18.50
Egentreningsområde

Mandag sal 2

Mandag egentreningsområde

Onsdag sal 2

Onsdag egentreningsområde

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Senior
19.00 - 20.15
Sal 1
Senior
19.00 - 20.15
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1
Nunchaku
18.00 - 19.10
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

Mandag sal 1 Mandag sal 2 Mandag egentreningsområde Onsdag sal 1 Onsdag sal 2 Onsdag egentreningsområde
Egentrening
20.15 - 21.00
Sal 1
Egentrening
20.15 - 21.00
Sal 1

Mandag sal 1

Onsdag sal 1

No events available!

Kids: 4-8 år
Junior: 9-12 år
Senior: Fra 13 år

Trykk på klassenavnet for å lese mer om den.